سنسور / فرستنده CO

 • Carbon Monoxide Sensor Transmitter

  ترانسمیتر سنسور مونوکسید کربن

  زمان واقعی سطح مونوکسید کربن محیط را شناسایی و انتقال می دهد
  تا بیش از پنج سال عمر
  1 برابر خروجی آنالوگ برای اندازه گیری خطی
  رابط Modbus RS485
  بالاترین عملکرد با کمترین قیمت
  F2000TSM-CO-C101 به طور خاص برای تشخیص و انتقال سطح مونوکسید کربن در پارکینگ های سرپوشیده یا نیمه بسته و تنظیم محیط با توجه به اندازه گیری مونوکسید کربن طراحی شده است.برای نصب آسان و حداقل نگهداری در حین کار طراحی شده است.